Akdeniz Üniversitesi

Nükleer Tıp

Nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Nükleer tıp çalışmaları bazı hastalıklarda  diğer tanı testlerinden daha erken bir aşamada sorunları tespit edebilir. Nükleer tıpda görüntülemede, X-ışınları ile harici yoldan veya radyofarmasötikler ile vücut içine alınan ve bu radyofarmasötiklerin yaydığı radyasyondan harici dedektörler (gama kamera) ile alınan görüntüleri kullanılır. Nükleer tıpda görüntülemede ve tedavide farklı yöntemler de mevcuttur.

Sayfa Özeti: Nükleer Tıp

Anahtar Kelimeler: